PCCC An Nhiên - Thi công PCCC, Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy
PCCC An Nhiên - Thi công PCCC, Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy
(0)

Tài khoản doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Chi nhánh: TP Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Dịch Vụ Và Công Nghệ Việt Tin
Số tài khoản: 0421003908776

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - TPB
Chi nhánh: Bến Thành, TP Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Dịch Vụ Và Công Nghệ Việt Tin
Số tài khoản: 03076790301

Tài khoản cá nhân

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Chi nhánh: TP Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: (Ông) Trần Hoàng Nghĩa
Số tài khoản: 0251001780298

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - TPB
Chi nhánh: Cộng Hòa, TP Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: (Bà) Nguyễn Thị Thu Vân
Số tài khoản: 00023445001